share
share

کنترل پیامکی 4 رله

sms control of 4 relays

ویژگی‌های محصول

سنسور دما
آنتن سرخود
آنتن GSM سیمی
سنسور دما و آنتنgsmسیمی
سنسور دما و آنتن سرخود
اندازه : 13*9*5
معرفی 5 مدیر : *
ذخیره وضعیت خروجی ها در هنگام قطع برق : *
فعال کردن تماس برای ورودی : *
کنترل خروجی های 3و4 بصورت زماندار : *
کنترل خروجی ها 3و4 بصورت پالس : *
حالت Alarme mode : *
قابلیت تک زنگ : *
رمز امنیتی : *
فرمان تکی برای هر خروجی : *
فعال کردن هر خروجی بصورت پالس 1.5 ثانیه جداگانه : *
تغییر متن پیامک ها در یافتی : *
فرمان دسته جمعی برای خروجی ها : *
حالت دما : با استفاده از ماژول
+ موارد بیشتر
یکسال
checkboardموجود در انبار فروشگاه ایمن پایا الکترونیک
ارسال توسط فروشگاه ایمن پایا الکترونیک

1,300,000 تومان

arrowبرگشت به بالا